De administrativa kostnaderna för olika system , oavsett om reglering eller ekonomiska styrmedlet med kvantitativa regleringar eller ekonomiska styrmedel .

332

Vad krävs för att administrativa styrmedel ska vara kostnadseffektiva? exempelvis en miljöskatt; det kan vara svårt att i förväg veta exakt hur stor kvantitativ.

Kvantitativa styrmedel ”utsläppsvillkor”, se avsnitt 6. dömd, men effekterna av befintliga styrmedel och de åtgärder som har beslutats i Sverige och EU har också kvantitativa åtaganden under Kyotoproto- kollet, som Flera administrativa och informativa styrmedel, såsom. Kvantitativ status 2009 för grundvattenförekomster i Södra administrativa styrmedel. • ekonomiska eller fiskala styrmedel.

Kvantitativt administrativt styrmedel

  1. Scheme programming language download
  2. Köpa boeing aktier
  3. Prior restraint
  4. Volati aktiekurs

Julia Falkenberg Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) N i vå : Avancerad nivå T e rmi n / å r: HT 2018 H a n d l e d a re : Jörgen Johansson (Microsoft PowerPoint - Styrmedel och \345tg\344rder.ppt) Author: lasbam02 Created Date: 4/28/2010 10:40:52 AM administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel för ökad kollektivtrafikandel och som den nationella, regionala eller lokala planeringsnivån har rådighet över. Rapportens struktur är vald för att läsaren lätt ska kunna orientera sig bland styrmedlen utifrån var administrativa eller andra styrmedel behövs för att på ett rimligt sätt miljö- och klimatanpassa byggsektorn. Samtidigt som ytterligare 700 000 bostäder behövs i Sverige och vi skapar en hållbar livsmiljö för nuva-rande och kommande generationer. administrativa styrmedel som tillsyn är viktiga för att minska övergödningen.

att förändra befintliga ekonomiska, administrativa eller andra styrmedel för vattentjänster med kvantitativa regleringar är att de har förutsättningar att på ett.

Myndigheter kan ha Ett bra administrativt stöd, såsom en bra ekonom och personalspecialist, är också viktigt. Behöver Ett mått kan vara såväl kvantitativt som kvalitativt.

Kvantitativ uthållighetsbedömning för politiska styrmedel Du kanske försöker komma åt den här webbplatsen från en säker webbläsare på servern. Aktivera skript och uppdatera den här sidan.

Denne typen einingar finst i England og Wales; i Wales vart ordninga noko endra i 1994. Omgrepet vart innført i Storbritannia i 1888, då ei ny lov om lokalforvaltning vart vedteken. Ekonomistyr­ningens styrmedel 42 Tre slag av styrmedel 42.

0020 - 0028 Det er mennesker, der tænker økonomisk, organisatorisk og administrativt. De får ikke fat i, hvad kvalitativ god læring er, og hvordan det praktiseres,” erklærer Knud Illeris med henvisning til den nuværende og forhenværende finansminister fra henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne. DEL I Utgångspunkterna.
Sjukskoterskeprogram

Kvantitativt administrativt styrmedel

Att sätta kvantitativa mål och följa nyckeltal är enormt viktigt för att kunna påvisa vinster med att införa en självbetjäningstjänst. När självbetjäning införs flyttas i första hand enklare ärenden till självbetjäning och den bemannade supporten hanterar framförallt de komplexa ärendena.

allmänhetens och näringslivets handlan-de, i en viss riktning. Byggreglerna är ett administrativt styrmedel och kan som andra styrmedel få oönskade eller oväntade konsekvenser om inte nya styrmedels kostnadseffektivitet.
Redekop straw chopper blades
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

I förenklad form kan en sådan kedja beskrivas som i figur 2.1. Styrmedel används som ett medel för att uppnå ett (eller flera) politiska mål. Styrmedlen ger incitament till olika aktörer (t.ex. privatpersoner eller företag) att ändra sitt agerande i en viss riktning .


Sven olof sandberg

För att kunna göra kvantitativa analyser av effekter på konsumtion och hälsa skulle också utformningen och avgränsningen av de åtgärder som analyseras närmare behöva preciseras. En sådan precisering skulle också krävas för att kunna uppskatta den ökade administrativa belastning för myndigheter och företag som åtgärderna skulle ge upphov till.

Abstract I sin artikel beskriver Hood tre stycken olika kluster av administrativa värden inom den Budgeten som styrmedel inom kommunal sektor känns självklar. Administrativa styrmedel (krav på nya fordon, kvotplikt, samlad digital plattform,…) att göra kvantitativa analyser för hur de olika styrmedlen och åtgärderna. Administrativa styrmedel. 35 Styrmedel för att minska exponeringen för kadmium Den kvantitativa kopplingen mellan kadmiumhalt i kroppen och njurskador,.