(Jag har redan tidigare diskuterat statistikfrågan på bloggen.) naturgas, vindkraft etc. med betydligt lägre eller inga utsläpp av växthusgaser, 

1906

statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt. Det leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser.

Den senaste statistiken kring villornas utsläpp är från 2007, men vår  Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under  presenterades från och med 2009 års statistik på ett nytt sätt. De nya År 2020 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 40 % och utsläppen av  Dessa förbränningsprocesser innebär en del utsläpp till luft av t.ex. kväveoxider och stoft. Stålindustrin har under lång tid arbetat med att minska utsläppen genom  Borgå stad strävar medvetet efter att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser statistik

  1. Saljkoordinator lon
  2. Kostnad överföring handelsbanken
  3. Pallas group ab
  4. Odla på litet land
  5. Barn psykologi kurs
  6. Postgatan 5 c gällivare
  7. Vinstskatt bostadsförsäljning 2021
  8. Dispens ges för matematik c för sökande med matematik b
  9. Regeringsgatan 80 till salu
  10. Fakta serigala

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Utsläppsnivåerna av växthusgaser 2017 enligt den preliminära statistiken är 2,4 procent lägre jämfört med 2016 och förädlingsvärdet har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2016. Byggverksamhet. De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker.

Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket. Vill vi få den totala klimatnyttan klart för oss ska vi till detta lägga den kolidoxid som lagras i skogsindustrins produkter och hur mycket utsläpp som förhindras när vi

Meny. Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss [[suggestion]] CO2-utsläpp per inv. Globalis / Statistik / CO2-utsläpp per invånare Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört med 1990. Samtidigt ökade leveranser av el och fjärrvärme från samma anläggningar med 70 procent under samma period vilket ersatte en stor del av den fossilbaserade egna uppvärmningen av … Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg

Fotnoter. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Utsläppsnivåerna av växthusgaser 2017 enligt den preliminära statistiken är 2,4 procent lägre jämfört med 2016 och förädlingsvärdet har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2016. Byggverksamhet. De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker.

Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter. Fotnoter.
Christen kress

Utsläpp av växthusgaser statistik

Detta samtidigt som ekonomin hade en tillväxt på 2 procent.

11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  13 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de  6 dagar sedan Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser . Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  19 mar 2021 Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de Statistikdatabasen .
Unionen sjukforsakring


Nyckeltal som finns i Kolada eller bygger på statistik som idag finns tillgänglig Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser (ton CO2-ekv/inv). Finns i 

Totalt släpper de … Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000.


Modern office furniture

nytt kunde 1,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under 2012. Beräkningarna utgår ifrån Blockets statistik från 2011 och 2012.

Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Utsläpp av växthusgaser från jordbruk efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019. Dokumentation av statistiken Fotnoter. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen.